6977076082 Γεωρ. Παπανδρέου 35, Αγία Παρασκευή thanasiskassaras@gmail.com